CẢNH BÁO: Cảnh giác với sản phẩm giả

ch.01 Nov 05, 2020
views
"Điều gì sẽ xảy ra khi bạn mua một sản phẩm giả? Được che đậy bởi cái nhìn bề ngoài đơn giản, nhiều sản phẩm giả lại có hình thức như hàng thật chính hãng. Video này giới thiệu với bạn những đe dọa tiềm ẩn của hàng giả hàng nhái và Panasonic xử lý vấn đề này như thế nào.

Hãy xem thêm các hoạt động trách nhiệm cộng đồng của chúng tôi tại đây
https://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/sdgs/case-study.html#sec2"

Related Link

Quick Questionnaire

Will this video help you make your purchase?
  • 0%
  • 0%
  • 0%