Thiết bị nối dây - An toàn và Tin cậy

ch.01 Jun 05, 2015
views
Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn nền tảng chất lượng của công ty về các dòng Thiết bị NỐI dây được sản xuất theo khái niệm chuẩn về độ an toàn và tin cậy của chúng tôi. Những đóng góp trong sản xuất của Panasonic nhằm nâng cao chất lượng cùng với các tính năng, chẳng hạn như vật liệu chống cháy, thiết kế cấu trúc an toàn, đấu nối nhanh và an toàn, sẽ được lần lượt trình bày.

Related Link