[Vietnamese] Corporate Citizenship Activities in Vietnam [Panasonic]

ch.04 Dec 21, 2010
views
Panasonic Risupia Việt Nam mở cửa vào tháng 9.2010 tại Hà Nội. Đây là trung tâm Risupia lớn thứ hai sau trung tâm Risupia đặt tại Panasonic Center Tokyo.
Trung tâm được thành lập để nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi và khơi dậy niềm yêu thích khoa học và toán học ở trẻ em Việt Nam.

Related Link

Quick Questionnaire

Did you like this video?
  • 0%
  • 0%
  • 0%