Eco in Asia (Vietnamese) [Panasonic]

ch.01 Dec 16, 2010
views
Châu Á đang trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế vượt bậc
Những sản phẩm tiết kiệm năng lượng của Panasonic đang rất phổ biến vì các sản phẩm này phù hợp với tiêu chí tiết kiệm năng lượng trong phong cách sống của rất nhiều người tiêu dùng, trên nhiều quốc gia khác nhau
Đây là những ghi nhanh từ Indonesia, Việt Nam và Singapore

Related Link

Quick Questionnaire

Would you also like to watch the other videos?
  • 0%
  • 0%
  • 0%